1

Par
5
Index
7
61
544m
57
514m
54
484m
50
443m
387m
nybörjar
150m

1

Par
5
Index
7
61
544m
57
514m
54
484m
50
443m
387m
nybörjar
150m

Hålbeskrivning

Karaktär

Ängsbana

Stimp

10