Styrelsen informerar

Nu har det gått en vecka sedan vi fick beskedet att Söderslätts GK och Tegelberga GK inte ville förlänga avtalet med En4Skåne efter 2019-12-31. Glädjande nog som vi tidigare meddelat är vi överens med Trelleborgs GK om att fortsätta med samma förutsättningar under 2020. Varumärket En4Skåne kvarstår dock eftersom det är registrerat på Vellinge GK.

Under nästkommande vecka kommer valda delar av Vellinge Golfklubbs samt Trelleborgs Golfklubbs styrelse träffas för att diskutera hur vårt framtida samarbete skall se ut samt eventuella nya samarbetspartners.

Vellinge GK har under de senaste fem säsongerna gjort flertalet åtgärder för att skapa en attraktivare och mera tilltalande golfklubb för våra medlemmar-och gäster. Vi har blivit det självklara valet för golfare som söker en ny klubb. För att fortsätta skapa ytterligare mervärde som medlem i klubben samt för att skapa en bättre atmosfär så har klubben flertalet kommande händelser planerade under året. För Er information kommer årsavgifterna för 2020 att fastställas på höstmötet i oktober enligt klubbens stadgar.

Styrelsen kommer att informera löpande om utvecklingen.

Med vänlig hälsning,

Lars-Åke Nilsson
Ordförande
Vellinge Golfklubb

Kommentarer

Fler artiklar