Seniorpluskommittén

Allmänt om SeniorPlusGolfen i Vellinge GK 

Alla damer 50+ och herrar 55+ ska känna sig välkomna och trivas i våra gemensamma aktiviteter.

Vi vill på ett naturligt sätt träffas, umgås och golfa tillsammans.

Våra aktiviteter ska stimulera till att fler medverkar och på så sätt förstärka vi-känslan i klubben.

Planerade aktiviteter 2019

  • Säsongsupptakt:uppstartsmöte onsdagen den 20 mars.
  • Seniorträffen: spelsäsong 5 april till 19 september.
  • Premiäromgång: fredagen den 5 april
  • Eclectic: (spelas parallellt med seniorträffen)
  • Bussutflykt: Vi återkommer
  • Femkampen: lagtävling tillsammans med övriga klubbar i En fyra Skåne.                                
  • Lagtävling Texas scramble: fredagen den 27:e september
  • Säsongavslutning: fredagen den 27:e september middag - prisutdelning.

Vi informerar löpande om våra aktiviteter via mail, klubbens hemsida och på klubbens anslagstavla.

Har Du frågor, synpunkter eller nya idéer är Du alltid välkommen att kontakta någon av oss i seniorpluskommittén.