"Året som blev mitt!"

Anmäl dig gärna till en av våra "uppstartskurser".

Under 2 timmar ger vi dig nycklar och idéer om hur du får fler slag i bagen. Vi fokuserar främst på att förbättra dina grunder

Förståelse för Dina Gubbs=Grepp,Uppställning,Balans,Bollplacering och Sikte.

.............med enkla ändringar kan du påverka både det ena och det andra i rätt riktning. Strävan är att göra det svåra enklare

Pris : 300:- ( Närspelsträning och ökad svingförståelse)

Antal deltagare:

3-6 personer ( antingen Emil eller Per)

7-12 personer ( Både Emil och Per)

 

Kursdagar April : ( samling vid puttinggreenen)

Lördag 7/4 10.00-12.00 Max 12 platser
Lördag 7/4 13.00-15.00 Max 12 platser
Lördag 14/4 10.00-12.00 Max 12 platser

 

Kursdagar Maj : ( samling vid puttinggreenen)

Söndag 13/5 10.00-12.00 Max 12 platser ( obs ! Endast damer)

Söndag 13/5 13.00-15.00 Max 12 platser ( obs ! Endast damer)

Fredag 25/5 10.00-12.00 Max 12 platser ( Herr och dam)

 

Per Johansson                            Emil Bergström

PGA Club Professional             PGA Club Professional

Tel: 070-880 53 19                      Tel: 070-945 17 28
Mail: per@vellingegk.se          Mail: emil@vellingegk.se