Tävlingsformer och hcp

Slagtävling (Sl)
Bollen skall hålas ut oavsett hur många slag som behövs.
Fullt spelhandicap.

Slaggolf (Sg)
Antal slag är maximerat till hålets par + 5 slag (max = 8, 9, 10).
Fullt spelhandicap

Poängbogey (Pb)
Antal slag på respektive hål omräknas till poäng.
Fullt spelhandicap.

Mixed
En dam och en herre bildar lag.

Match
Spelare spelar mot varandra hål för hål med reducerat handicap enligt tävlingsbestämmelserna. Antal slag som spelare med högst handicap har på den lägre utdelas enligt banans indexering.

Fyrboll (bästboll)
Slaggolf eller poängbogey.
Två spelare bildar ett lag och båda spelarna spelar sina egna bollar och redovisar dessa på scorekortet. Den boll som har bäst resultat blir lagets resultat.
Vardera spelaren får tillgodoräkna sig 90 % av sitt spelhandicap avrundat till närmaste heltal.

Foursome
Slaggolf eller poängbogey.
Två spelare bildar ett lag och väljer vilken spelare som skall göra utslag på jämna respektive ojämna hål. Spelarna skall slå vartannat slag på samma boll. Den spelare som inte gör utslaget skall göra nästa slag osv.
Gemensamt spelhandicap, som är lika med spelarnas genomsnittliga spelhandicap.

Greensome
Slaggolf eller poängbogey.
Två spelare bildar ett lag och båda gör utslag på varje hål. De väljer sedan med vilken boll de vill fortsätta spela. Den som inte slog ut den valda bollen skall spela nästa slag och därefter spelas vartannat slag.
Sidans gemensamma spelhandicap är summan av nedanstående
–   spelare med lägst spelhandicap reduceras till 60 %
–   spelare med högst spelhandicap reduceras till 40 %
Lagets reducerade spelhandicap
–   räknas med en decimal vid slaggolf
–   avrundas till närmaste heltal vid poängboge

Irish Greensome
Lika ovan med skillnaden att man på hål med par 4 och par 5 väljer boll efter andra slaget.
På hål med par 3 väljs dock boll efter första slaget.

Scramble
2 - 4 spelare.
Alla spelare i laget spelar sin boll och därefter väljer man den boll som man tycker är bäst placerad, läget markeras. Inom ett scorekort från denna plats spelar samtliga spelare sina bollar. Samma förfarande vid varje slag tills bollen är hålad.
Spelare 1 med lägst hcp reduceras med 20%
Spelare 2 med näst lägst hcp reduceras med 15%
Spelare 3 med näst näst lägst hpc reduceras med 10%
Spelare 4 med högst hcp reduceras med 5%

Texas Scramble
4-mannalag.
Enligt ovan med tillägget att minst 4 utslag per spelare måste användas. De återstående två slagen väljs fritt i laget.

Irish Rumble
Slaggolf eller poängbogey.
Fyra spelare bildar ett lag. På hål 1-6 räknas ett resultat, på hål 7-12 räknas två resultat, på hål 13-17 räknas tre resultat och på hål 18 räknas alla fyra resultaten.
Fullt spelhandicap.

Ryder Cup
Slaggolf eller poängbogey.
Två spelare bildar lag. På hål 1-6 spelas foursome, på hål 7-12 spelas fyrboll bästboll och hål 13-18 spelas som singelspel.
Spelhandicap enligt resp. spelform.

Tävlingshandicap och handicaprevision

Klubbens handicapkommitté måste genomföra den årliga handicaprevisionen så snart som möjligt efter säsongen. Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare som har registrerat minst åtta (8) handicapronder under de senaste 24 månaderna.  

Spelare som registrerat minst fyra (4) handicapronder under innevarande år erhåller Tävlingshandicap innevarande år och nästkommande år. En exakt handicap som underhållits på basis av tre (3) eller färre handicapronder under föregående kalenderår anses vara baserad på otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte kan bestyrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap. För spelare som redovisar tre eller färre handicapronder föregående år räcker det att registrera fyra nya handicapronder innevarande år för att återfå Tävlingshandicap.
Spelare i handicapgrupp 1 får tillgodoräkna sig upp till fyra sällskapsronder för att skaffa sig Tävlingshandicap. Ronderna påverkar handicapen men måste registreras av hemmaklubben.

Klubben har valmöjlighet att kräva att Tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling. SGF rekommenderar att alla får delta i alla tävlingar, men att endast de med Tävlingshandicap tas med i resultatlistan. Om klubben valt att kräva detta i en par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/laget har Tävlingshandicap.  
Så reviderar du din handicap
I Golfens IT-system (GIT) ska du själv sköta uppdateringen av din exakta handicap. För dig som skickar in resultat till hemmaklubben måste handicapkommittén ändra exakt handicap.
Det finns flera möjligheter i GIT att ändra din exakta handicap. Klubben kan registrera samtliga handicapronder men även funktionerna "manuell ändring", "enskild revision" och "enskild årsrevision" kan användas. 
 
Manuell ändring används för att justera en tidigare felregistrering. Enskild revision och enskild årsrevision används för att ge ny exakt handicap med ett antal ronder eller förändrad allmän spelstyrka som underlag. 
 
När alla inskickade resultat är genomgångna och rätt uppgifter finns i GIT är det dags för den årliga revisionen då klubbens handicapkommitté sätter så rättvisande handicap som möjligt. Klubben ska, så fort den anser att handicap inte motsvarar din spelstyrka, höja alternativt sänka exakt handicap till den nivå handicapkommittén anser korrekt. Förändringar mindre än 1,0 görs inte. I GIT används funktionen "enskild revision" alternativt "enskild årsrevision".

Nästa steg görs av SGF som vid nyår skiftar handicapår i GIT centralt. Då blir sista exakta handicap föregående år enligt GIT även ingående exakt handicap innevarande år. Spelare som därefter skickar sina resultat till klubben eller av annan anledning ska få sin handicap reviderad kan få detta genom en enskild årsrevision. Sådan enskild årsrevision ger ett nytt riktigt värde på lägsta exakta handicap under året.