Årsmöte Vellinge GK den 27 mars

Publicerat: 2023-03-29 - 13:22 - Skrivet av Camilla Väson

När Vellinge Golfklubb höll ordinarie årsmöte på måndagskvällen närvarade totalt 33 stycken medlemmar.

Det klubbades igenom nya stadgar inom klubben som kommer att vara klubbens nya regelverk framöver. Dessa uppdaterade stadgar kommer passa verksamheten betydligt bättre och är mera anpassade till hur verksamheten sköts i dagsläget.

Lennart Sörensson blev även pga. lång och trogen tjänst inom styrelsen invald som hedersmedlem i klubben. Detta var oerhört välförtjänt och röstades fram med ett rungande ja av samtliga närvarande vid mötet.

Styrelsen presenterade även årets resultat samt informerade om nuvarande status för verksamheten samt planerna framåt.

Det valdes även in nya medlemmar i styrelsen.

Håcan Norell valdes som ordförande (omval), vilket innebär att han nu påbörjar sitt andra verksamhetsår vid posten.

Följande ledamöter är valda ytterligare ett verksamhetsår:
Patrik Remahl
Simo Vallenback
Magnus Lindberg
Styrelseledamöter (2 år):
Johnny Fiskbaek omval
Anita Larsson vald omval
Susann Ahlcrona omval

Till valberedning valdes:

Monica Vallenback,
Dennis Thelin
Sven-Olof Ohlsson

/Styrelsen
Vellinge Golfklubb