Höstmötet 2022-10-17

Publicerat: 2022-10-18 - 13:47 - Skrivet av Calle Thelin

Igår var det årliga höstmötet ute på klubben. Ordförande Håcan Norell hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. Antalet närvarande röstberättigade medlemmar var 44 stycken.

Klubbchef Calle Thelin redovisade en prognos för 2022 samt budget för 2023 som godkändes av stämman. Styrelseledamot Magnus Lindberg informerade om arbetet med våra värdegrunder som ska leda till en uppdatera version av såväl Vision som Verksamhetsplan. Styrelsen har påbörjat med hjälp av RF SISU och representant för Golfförbundet. Styrelsens förslag på årsavgifter för de olika kategorierna redovisades och godkändes även dessa av församlingen under mötet (se bifogad fil).
Under punkten övriga frågor diskuterades det bl.a. klubbens herr och damlag och hur hanteringen av våra olika serielag skall hanteras. Det behövs en samordnare så att detta kan skötas på ett mera korrekt sätt framöver som utvecklar idrotten inom vår verksamhet. För att klubben skall kunna bedriva en så god tävlingsverksamhet som möjligt är vi i behov av mer ideell hjälp så att denna viktiga del inte står och faller på ex antal personer. Det diskuterades även klubbhusområdet och hur vi på ett bättre och lämpligare sätt kan disponera våra ytor. Vår ambition är att vi på sikt skall få ett öppnare klubbhus vilket ger oss en trevligare miljö som skapar ytterligare trivsel och stärker klubbkänslan. Arbetet med detta pågår inom styrelsen.