Värdegrund, verksamhetsidé och vision

Vi är vänliga Vellinge Golfklubb

Vellinge Golfklubb är en väl etablerad golfklubb med en 18-håls anläggning som grundades 1991.

Golfbanan har inlandskaraktär med omväxlande layout och är utlagd i ett öppet, lätt kuperat skånskt landskap. Banan erbjuder de flesta golfare en utmaning framför allt när den starka skånska vinden är närvarande

Klubben erbjuder träningsmöjligheter som inkluderar en 6-håls korthålsbana, putting-, chip- och pitchgreener, träningshål för korta järn och bunkerspel samt en drivingrange under tak med belysning och uppvärmningsmöjligheter. I klubbens golfstudio har våra PGA Club Professionals moderna analysverktyg för att hjälpa medlemmar och gäster med deras utveckling inom golfen. Studion med simulator kan även nyttjas av våra medlemmar vardagar vintertid. För träning inomhus finns vårt träningsloft med mattor för slag i nät samt puttinggreen fritt tillgängligt för alla medlemmar.

Vår värdegrund – Vänliga Vellinge

Vår golfklubb ska vara inbjudande, vänlig, familjär, kamratlig och inkluderande. Med glädje för spelet och genom social gemenskap erbjuder vi alla medlemmar möjligheter att utvecklas som golfspelare men även som individer.

Med respekt, omtanke och hänsyn mot andra människor vill vi skapa en atmosfär av ärlighet och delaktighet i vår klubb. Vi vill samtidigt värna om golfens traditioner och genom ett aktivt arbete med våra yngsta medlemmar bidra till klubbens och golfens framtida utveckling.

Vår verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé är att vår idrott på alla nivåer ska bedrivas så att den utvecklar våra medlemmar positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.

Vår golfklubb välkomnar alla att bli medlemmar. Klubbens huvudmål är att verka för att medlemmarna ska utöva och utveckla sitt golfspel och andra fritidsaktiviteter i enlighet med idrottens verksamhetsidé – fysisk aktivitet, träning, tävling och välmående.

Vår golfklubb värnar om våra yngsta medlemmar och bedriver program för att kunna erbjuda skolbarn i vårt närområde en väg in till golfen.

Vår vision

Vi vill vara det naturliga valet för golfintresserade och gäster i närområdet.