Aktuellt på banan

Banan är öppen för spel med ordinarie greener.

Spel mot vintergreener gäller vid frost.

Drivingrangen är öppen.

Var vänlig återlägg uppslagen torv.

Laga era nedslagsmärken även på foregreen.

Respektera avspärrningar och teeplaceringar. 

Rangen stänger varje måndag vid 18.00 för plockning av bollar. Öppnas åter upp på tisdagmorgon efter klippning (ca 08:30).

På en del av våra vattenhinder finns där en markerad linje. I dessa fall är detta gränsen för hindret och pinnen är enbart i syfte att uppmärksamma själva hindret.

Hundar är tillåtna på banan, ej i klubbhuset.

FÖR DAGSFÄRSK INFORMATION KONTAKTA KANSLIET PÅ 040 - 44 32 55