Aktuellt på banan

Här nedan redovisas inplanerade starter på olika projekt, men vi är alltid väderberoende och arbetsplaneringen blir påverkad. För dagsfärsk information kontakta kansliet på 040 - 44 32 55.

Planerade arbeten 

Måndagen den 3 oktober, luftning och dressning av greener på hål 1-9
Tisdagen den 4 oktober, luftning och dressning av greener på hål 10-18

Lägesförbättring på den finklippta delen tills vidare.

Var vänlig återlägg uppslagen torv.

Laga era nedslagsmärken även på foregreen.

Respektera avspärrningar och teeplaceringar. 

Rangen stänger varje måndag vid 18.00 för plockning av bollar. Öppnas åter upp på tisdagmorgon efter klippning (ca 08:30).

Max 4 personer per starttid

Hundar är tillåtna på banan kopplade

Barnvagn tas med på egen risk

På en del av våra vattenhinder finns en markerad linje. I dessa fall är det gränsen för pliktområdet och pinnens syfte enbart att uppmärksamma pliktområdet.

Övrig information:

Du kan läsa mer om hur våra planer ser ut framöver i dokument som är nedladdningsbara på våra medlemssidor.