Aktuellt på banan

Planerade arbeten v. 25: 

Ordinarie underhållsarbeten på banan denna veckan – samt gödsling OM vi får regn. 

Arbetena kommer inte att påverka spelet i någon större omfattning. Jobb på golfbanan är alltid väderberoende.
För dagsfärsk information kontakta kansliet på 040 - 44 32 55. 

Var vänlig återlägg uppslagen torv.

Laga era nedslagsmärken även på foregreen.

Respektera avspärrningar och teeplaceringar. 

Drivingrangen öppen 24h/dygn.

Golfbilar finns för uthyrning.

Rangen stänger varje måndag vid 18.00 för plockning av bollar. Öppnas åter upp på tisdagmorgon efter klippning (ca 08:30).

Hundar är tillåtna på banan, ej i klubbhuset.

På en del av våra vattenhinder finns en markerad linje. I dessa fall är det gränsen för pliktområdet och pinnens syfte enbart att uppmärksamma pliktområdet.