Välkommen till en äkta skåning!

I böljande raps- och sädesfält ligger Vellinge Golfklubb på den skånska slätten söder om Edvard Perssons landsväg.

Den lätt kuperade banan av inlandskaraktär, som ligger i ett öppet skånskt landskap, har lätt undulerade greener och en omväxlande layout som passar de flesta golfare.

Men nonchalera aldrig banan. Flertalet av hålen berörs av vatten och vinden över den flacka
skånska åkerjorden är inte att leka med. Ett enkelt hål kan plötsligt bli väldigt svårt att nå.
Det är ju ingen slump att många skånska gårdar är fyrlängade som skydd mot väder och vind.