Träningsområde

Drivingrange

Rangen ligger bakom klubbhuset. Från alla mattor finns det mått från precis den mattan till flaggorna på rangen. Det finns oljetunnor att sikta på och en simulerad fairway(utmärkt på gulmarkerade stålstolpar i slutet av rangen). När mörkret faller på så finns där även installerad belysning med en timer som man bara vrider igång.

Rangen hålls stängd måndagkväll från kl 18.00 - 08.30 tisdagmorgon för renplockning, rangen klipps varje tisdagmorgon under säsong.

Träningshall

Inne i bagboden finns det ett träningsloft med 5 utslagsmattor (mot nät) samt en stor matta där man kan öva puttning.
Hallen/loftet är avsedd för medlemmar i Vellinge GK enbart. Kod ges ut av kansliet för tillgång. Hallen hålls uppvärmd november-mars.

Puttinggreen

Vi har två puttinggreener, en vid framsidan av klubbhuset och en i anslutning till drivingrangen.

Övriga träningsområde

Chip-, pitch- och bunkerslag kan tränas på klubbens övriga träningsområden. Vänligen laga era nedslagsmärken, återlägg uppslagen torv och kratta bunkrar efter er.

På samtliga av dessa områden används egna träningsbollar.