Golfbil

Priser för 2020

Med läkarintyg 200:-
Utan läkarintyg 400:-
Medlem   300:-
   
   


Vi har åtta golfbilar till uthyrning.
Vi följer "allmänna hyresvillkor för golfbilar" inom Svenska Golfförbundet.
Föraren skall uppvisa körkort innan bruk.