Golfbil

Priser för 2022

Medlem
Med läkarintyg: 200 kr
Utan läkarintyg: 300 kr.
Gäst
Med läkarintyg: 200 kr.
Utan läkarintyg: 450 kr.

10-kort för medlem med läkarintyg: 1800 kr

Bokning av golfbil – ring golfklubbens kansli på 040-44 32 55 eller mail, info@vellingegk.se


Vi har sex golfbilar till uthyrning.
Vi följer "allmänna hyresvillkor för golfbilar" inom Svenska Golfförbundet.
Föraren skall uppvisa körkort innan bruk.
Priset ovan gäller för 18 hål.