Övrig information

Banan

* Banarbetare har alltid företräde, invänta klartecken.
* Laga alltid ditt nedslagsmärke efter dig.
* Släpp igenom bollar som spelar snabbare än dig, alltså ha uppsikt bakåt.
* Hund får medföras kopplad.
* Barn i barnvagn får inte medföras på banan av spelare eller medföljande person.

Följande gäller vid dimma på Vellinge GK;

Vid dimma förbehåller vi oss rätten att skjuta på inbokade tider, dock högst 30 minuter.

Naturligtvis gör vi allt vi kan för att så många som möjligt ska komma ut på banan, t ex utnyttja ej bokade tider, s.k. på platsen tider, göra 2-bollar till 4-bollar, starta ut partier på hål 10 och så vidare.

Gör dimman det omöjligt att spela och det har gått mer än 30 minuter efter din ordinarie inbokade starttid, är din starttid och rätt till spel, förverkad.

Vi gör allt för att så många som möjligt ska komma ut på banan, men tyvärr råder vi inte över vädrets makter!

Då gräset riskerar att skadas så får frostvita greener inte beträdas. På banan gäller då spel på vintergreener tills dess att frosten släppt och gräset inte längre är vitt.

Vänligen observera att greener som ligger i skugga är frostvita längre, och därför kan det vara okej att spela på vissa ordinarie greener men inte andra under samma runda. 

Tack för att du hjälper oss att vara rädd om vår fina bana!