Medlemsansökan

Fyll i fälten i formuläret och tryck på skicka så tar vi hand om medlemsregistreringen snarast möjligt, vi skickar sedan instruktion om betalning till angiven mailadress. Använd ett formulär per person om ni är fler än en som ansöker.

Om sökande är under 18 år krävs även information om vårdnadshavare.
Golfid fylls i om vårdnadshavaren är medlem i någon klubb, annars anges personnummer ( 10 siffror )

I den mån ansökan bifalles förbinder jag mig att erlägga avgifter i enlighet med beslut fattat på årsmötet. Vidare förbinder jag att ställa mig till efterrättelse till Vellinge Golfklubbs stadgar och av styrelsens fattade beslut och ordningsföreskrifter.

Medlemskapet är tillsvidare och avgiften gäller för ett kalenderår.

Uppsägning eller ändring av medlemskapet ska göras skriftligen till Vellinge Golfklubb senast den 31 oktober före nästkommande kalenderår. Vid utebliven uppsägning/kategoribyte är jag skyldig att betala avgiften för nästkommande kalenderår baserat på den kategori jag hade året innan. Årsavgiften för det aktuella året aktiveras genom betalningen av medlemsavgift och spelavgift. Dessa avgifter debiteras årligen av Toftadals Golf AB. Jag bekräftar härmed att jag tagit del av ovanstående och att jag är införstådd med de villkor som gäller för medlemskap på Vellinge Golfklubb.

Fyll i fälten i formuläret och tryck på skicka så tar vi hand om medlemsregistreringen snarast möjligt, vi skickar sedan instruktion om betalning till angiven mailadress. Använd ett formulär per person om ni är fler än en som ansöker.