Medlemsansökan

Fyll i fälten i formuläret och tryck på skicka så tar vi hand om medlemsregistreringen snarast möjligt, vi skickar sedan instruktion om betalning till angiven mailadress. Använd ett formulär per person om ni är fler än en som ansöker.

I den mån ansökan bifalles förbinder jag mig att erlägga avgifter i enlighet med beslut fattat på årsmötet. Vidare förbinder jag/vi mig/oss att ställa mig/oss till efterrättelse till klubbens stadgar och av klubbstyrelsens fattade beslut och ordningsföreskrifter.

Medlemskap är tillsvidare och avgiften gäller för ett kalenderår.

Uppsägning eller ändring av medlemskap för nästkommande år måste göras skriftligen till klubben senast den 31 oktober. 

Fyll i fälten i formuläret och tryck på skicka så tar vi hand om medlemsregistreringen snarast möjligt, vi skickar sedan instruktion om betalning till angiven mailadress. Använd ett formulär per person om ni är fler än en som ansöker.