Ändring i samarbetet mellan Vellinge GK och Trelleborgs GK

Inför säsongen 2022 gjordes en ändring i det fria spelet på varandras klubbar. Det innebar begränsningar gällande när det var fritt att spela på varandras banor. Det skulle då inte gälla på tiderna 08.30-11.30 (alla dagar i veckan).

Nu har vi lyssnat på våra medlemmar och tagit beslutet att återkalla denna ändring. Detta innebär att det fortsatt framöver kommer vara fritt spel hela dagen likt tidigare, alla dagar i veckan beroende på vilket medlemskap man har på respektive klubb. Det kommer dock bli en ändring gällande tillgången till bokning under dessa sk ”Prime Time” tider (08.30-11.30). Dessa tider släpps först två (2) dagar innan för bokning på varandras banor. För bokning på hemmaklubben gäller satta tidbokningsregler likt tidigare. Vår förhoppning är att detta tas emot positivt av våra medlemmar samtidigt som det styrker efterfrågan för vår produkt och varandras klubbar. Har Ni några frågor eller funderingar så vänd Er till kansliet så skall vi försöka hjälpa Er.

Vi önskar Er en trevlig golfsäsong.

 

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Kommentarer