Banchefen informerar

ARBETE PÅGÅR

Denna veckan påbörjas arbetet med våra bunkrar. Bunkrarna kommer att tömmas och fyllas på med ny fräsch sand. Vi har även under dem senaste veckorna satt igång arbetet med utglesning av träd och buskage längs med hål 1-3. Som vi har informerat tidigare är det spel från fairwaymatta som gäller samt tee 50 på alla hål ute på banan. Vänlig respektera detta. Detta görs för att minska slitage och på så vis skapa förutsättningar för bättre spelytor nästkommande säsong.

Mvh
Fredrik Olofsson
Course Manager

Kommentarer