Dräneringen hål 10,12,16

Nu har vi fixat och trixat lite med några gamla dräneringar på hål 10 och 12. Jag tror vi har löst en del av våra blöta problem. Nedan syns en bild på vad vi hittar i 20 år gamla dräneringar. Bilden är tagen från hål 10 och har samband med dräneringar vid hål 12 och 16. Träd är trevliga att titta på men rötterna kan spöka till det om man inte gräver och rensar lite.

Kommentarer