En4Skåne samarbetet upphör 2019-12-31

Styrelserna på Söderslätts GK och på Tegelberga GK har inför 2020 valt att gå ur En4Skåne samarbetet. Orsaken till beslutet är att skapa större tillgänglighet på Söderslätts GK och Tegelberga GK i första hand för medlemmar men även för greenfeegäster. Därmed avslutar vi det nuvarande samarbetet med Trelleborgs GK och Vellinge GK från och med 1 januari 2020. // Styrelserna för Söderslätts GK och Tegelberga GK

Kommentarer