Fortsatt samarbete med Trelleborgs GK

Efter 12 säsonger kommer samarbetet En4Skåne att avslutas. Vid ett möte igår kväll, som hölls med respektive ordförande samt klubbchefer, meddelades beslutet.

Glädjande nog är vi överens med Trelleborgs GK om att fortsätta med samma förutsättningar under 2020. "Styrelsen på Vellinge GK vill även fortsättningsvis erbjuda ett så stort mervärde för våra medlemmar som möjligt och då är det glädjande att vi fortsätter samarbetet med Trelleborgs GK" hälsar vår ordförande, Lars-Åke Nilsson.

När vi håller Höstmöte den 14/10, kommer vi säkerligen att kunna presentera en bättre bild av hur styrelsen ser på framtiden med eventuellt utökat samarbete och vad avslutandet av En4Skåne samarbetet innebär för närmsta framtiden men även i en förlängning. Vi har haft ett enormt tryck med hög beläggning på vår anläggning de senaste säsongerna. Då antalet medlemmar ökat markant de senaste åren, har många upplevt svårigheter att hitta starttider att komma ut. Med färre klubbar i samarbetet kommer det nu att skapas mera utrymme för spel för våra egna medlemmar.

Avslutningsvis vill vi poängtera att detta beslutet kom plötsligt och oväntat vilket gör att nya besked om framtiden är väldigt svåra att ge i nuläget men att vi fortsättningsvis vill vara det självklara valet samt presentera attraktiva förmåner för våra medlemmar.

Med vänlig hälsning,
Styrelsen
Vellinge Golfklubb

Kommentarer