INFORMATION AVSEENDE HERRARNAS SERIESPEL 2021

Skånes Golfförbund har beslutat att ställa in årets seriespel för herrar. Detta påverkar våra representationslag i H22, H40, H60, H70 samt H75. Mailet från förbundet är inklistrat nedan:

Folkhälsomyndigheten avråder starkt alla idrotter från att arrangera tävlingar,med undantag för yrkesmässig idrott.

P g a detta är SGF:s starka rekommendation att för närvarande inte genomföra någon tävlingsverksamhet i Golfsverige. Beslutet gäller fram tom den 16 maj. Vi tror att detta kommer att förlängas.

Med hänsyn bla till detta, har Skånes Golfförbund idag beslutat att ställa in seriespelet för herrar under 2021.

Förutom SGF:s avrådan till tävlingsspel har vi även grundat beslutet på;

  • att den fortsatta smittspridningen fortfarande är mycket hög,
  • att samåka till tävlingar, besök i golfrestauranger mm skulle kunna medföra smittspridning,
  • att vaccineringen av de stora grupperna 20-60 åringar inte påbörjats ännu.

Vårt beslut om att ställa in seriespel för herrar men inte damer och juniorer, beror på att det är omöjligt att flytta fram ca 370 lag för herrarna till hösten. Att spela ett reducerat seriespel på 3 omgångar i höst har vi också bedömt som uteslutet.

Nu kommer vi att försöka flytta alla omgångar av damernas seriespel som ligger i juni till hösten. Går detta ej att genomföra kommer vi inom kort att ta beslut huruvida seriespelet för damer kommer att spelas eller ej under 2021.

Vad det gäller Junior/Elit kommer vi att följa SGF:s rekommendationer framöver.

Vårt beslut om herrarnas seriespel har inte varit helt lätt att fatta. Styrelsen har haft 4 Zoom möten de senaste veckorna med alla sektionerna för att diskutera det uppkomna läget och besluten har tagits i fullt samförstånd.

Slutligen hoppas vi väl alla att smittoläget inte ytterligare försämras så att vi kan fortsätta ha våra golfklubbar öppna för icke tävlingsspel.

Med vänlig hälsning,
Stefan Lindvall
Ordförande
Skånes Golfförbund

Kommentarer