Nu öppnar vi upp banan för säsongen 2021

Banan öppnar upp för fullt måndagen den 22/3.

 

När vi öppnar så ber vi alla att:

*Laga nedslagsmärken

*Återplacera torv

*Kratta bunker

*Respektera avspärrningar 

Allt detta är för att inte skapa problem för resten av säsongen. 

Då gäller ordinarie tee, ingen fairwaymatta. 

Dock ska det tilläggas att vid frost är det bildäck som gäller och det är banpersonal som avgör när greenerna kan beträdas.

2021 nu kör vi!

Kommentarer