Rapport från årsmötet samt bolagsstämman 29/6 på Vellinge Golfklubb

När Vellinge Golfklubb samt Toftadals Golf AB höll ordinarie årsmöte samt ordinarie bolagsstämma (utomhus) på måndagskvällen närvarade totalt 35 stycken medlemmar. Mötet var en relativt lugn historia där styrelsen presenterade en rekordvinst, föreslog nya åtgärder på banan samt informerade om nuvarande status för verksamheten rent generellt.

Styrelsens årsredovisning bekräftade att 2019 var ett framgångsrikt år, totalt redovisades ett överskott på ca 669.000 kronor vilket ger utrymme för fortsatta kontrollerade satsningar ett tag framöver. Samtidigt informerades det om nuvarande status gällande medlemmar, framtidsvisioner etc. Till styrelsen blev det omval på orförande Lars-Åke Nilsson samt på 3 personer ytteligare så styrelsen kommer att vara intakt under även detta räkenskapsåret. Även valberedningen kommer att vara intakt under 2020. Styrelsen följer verksamheten löpande och i nuläget ligger vi fortsatt kvar på en stabil nivå rent finansiellt men ligger lite lågt gällande större investeringar tills vi har lagt en prognos baserat på sommarens aktiviteter.

Kommentarer