Riktlinjer för tävlingsverksamhet 2020-04-06

SGF har idag, 3 april, beslutat följande:

1. Inga förbundstävlingar till och med 30 juni 2020
Förbundstävlingar där SGF eller GDF är ansvarig golforganisation ska inte arrangeras under tiden 30 mars – 30 juni 2020. För tiden därefter gäller att SGF och GDF ska fatta nytt beslut senast en månad innan tävlingen är planerad att genomföras.

2. Rekommendation att skjuta upp all tävlingsverksamhet i Golfsverige
SGF:s skarpa rekommendation till GDF och golfklubbarna är att folkhälsan – och golfens ansvar att motverka smittspridningen – ska stå i fokus och att GDF och golfklubbarna ska följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet, men inte sällskapsspel (träning). Rekommendationen träder i kraft måndag 6 april.

Bakgrund till beslutet
Beslutet är fattat av SGF i samråd med PGA, baserat på Folkhälsomyndighetens uppdaterade allmänna råd gällande Covid-19, publicerade 1 april. På sid 4 står bland annat följande råd för idrotten:

– Undvika närkontakt mellan idrottsutövare
– Om möjligt hålla träningar och andra idrottsaktiviteter utomhus
– Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper
– Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
– Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Se Folkhälsomyndighetens råd här (se sid 4)>>>>>

Klubben har därmed beslutat att ställa in samtliga av klubben utlysta tävlingar tom 2020-05-31. Vi avvaktar med juni månad då vi väntar in nya riktlinjer. Detta kommer påverka tisdagsgolfen, onsdagsgolfen, seniorträffen samt seriespel i Skåneserien för damer & herrar, Nationell damdag, Utbytesgolfen etc. Vi återkommer gällande nya åtgärder, restriktioner om detta blir aktuellt.

Kommentarer