Tillfällig lokal regel från 2021-03-22

En boll som ligger på den finklippta delen av spelfältet får lyftas, utan plikt, och rengöras. Innan bollen lyfts måste spelaren markera dess läge. Efter att ha lyft bollen måste han placera denna på en punkt inom en klubblängd från och inte närmare hålet än där den ursprungligen låg, som inte är i ett hinder och inte på en green. En spelare får bara placera sin boll en gång och den är i spel när den har placerats (Regel 20-4). Om bollen inte stannar där den placerats gäller Regel 20-3d. Om bollen först stannar på den punkt där den placerats och sedan rör sig, utgår ingen plikt och bollen måste spelas som den ligger, om inte föreskrifterna i någon annan regel gäller. Om spelaren inte markerar bollens läge innan han lyfter den eller om han flyttar bollen på något annat sätt, till exempel genom att rulla den med klubban, får han ett slags plikt. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. Om en spelare får den allmänna plikten för brott mot denna regel, får han ingen ytterligare plikt enligt denna lokala regel.

Värt att notera är att det inte finns något krav på att spelaren måste markera eller mäta den tillåtna lägesförbättringens längd eller storlek tex ”en klubblängd”. Däremot får spelaren ett slags plikt om han inte markerar bollens läge eller flyttar på bollen på något annat sätt, tex genom att rulla den men klubban.
Tänk även på att du bara får placera (eller flytta) bollen en gång, dvs du får inte flytta bollen till olika platser, har du placerat bollen på en ny plats så kan du inte ånga dig. Gör du det så bryter du mot regeln och får två slags plikt.

Övriga regler: SGF:s Generella Lokala Regler och klubbens Lokala regler framgår i anslag i klubbhuset.
Se också tillfälliga lokala ordningsföreskrifter med anledning av Coronapandemin (Covid-19).

Tävlingskommittén

Kommentarer