Fastighetskommittén

Om ni har några frågor eller synpunkter kring fastighetskommitténs arbete är ni varmt välkomna att kontakta oss på kansliet.