Medlemskommittén

-       Vi finns för ER när ni vill gå FADDER RUNDOR:

-     Vi ordnar ”FADDRAR” när ni vill komma i gång med golfen eller i olika tävlingar.

-     Vi har även hand om GOLF VÄRDAR.

M.a.ord: Vi finns både för nya och gamla medlemmar.

Bara ta kontakt med någon av oss i medlemskommittén eller kansliet.