Seniorpluskommittén

Allmänt om SeniorPlusGolfen i Vellinge GK 

Alla damer 50+ och herrar 55+ ska känna sig välkomna och trivas i våra gemensamma aktiviteter.

Vi vill på ett naturligt sätt träffas, umgås och golfa tillsammans.

Våra aktiviteter ska stimulera till att fler medverkar och på så sätt förstärka vi-känslan i klubben.

Planerade aktiviteter 2021

  • Säsongsupptakt: uppstartsmöte torsdagen den 25 mars.
  • Seniorträffen: spelsäsong 16 april till 23 september.
  • Premiäromgång: fredagen den 16 april
  • Eclectic: (spelas parallellt med seniorträffen)
  • Seniorträffen Special: 19 juli
  • Lagtävling Texas scramble: fredagen den 1 oktober
  • Säsongavslutning: fredagen den 1 oktober middag - prisutdelning.

Vi informerar löpande om våra aktiviteter via mail, klubbens hemsida och på klubbens anslagstavla.

Har Du frågor, synpunkter eller nya idéer är Du alltid välkommen att kontakta någon av oss i Seniorpluskommittén.