"Året som blev mitt!"

Anmäl dig gärna till en av våra "uppstartskurser".

Under 2 timmar ger vi dig nycklar och idéer om hur du får fler slag i bagen. Vi fokuserar främst på att förbättra dina grunder

Förståelse för Dina Gubbs=Grepp,Uppställning,Balans,Bollplacering och Sikte.

.............med enkla ändringar kan du påverka både det ena och det andra i rätt riktning. Strävan är att göra det svåra enklare

Pris : 300:- ( Närspelsträning och ökad svingförståelse)

Antal deltagare:

3-6 personer ( antingen Emil eller Per)

7-12 personer ( Både Emil och Per)

 

Kursdagar April : ( samling vid puttinggreenen)

9/4 10.00-12.00

10/4 10.00-12.00

23/4 10.00-12.00

24/4 10.00-12.00

 

Kursdagar Maj : ( samling vid puttinggreenen)

7/5 10.00-12.00
 
8/5 10.00-12.00
 
21/5 10.00-12.00 
 
22/5 10.00-12.00

 

Per Johansson                            Emil Bergström

PGA Club Professional             PGA Club Professional

Tel: 070-880 53 19                      Tel: 070-945 17 28
Mail: per@vellingegk.se          Mail: emil@vellingegk.se