Medlemskap

Fullvärdigt medlemskap i Vellinge GK innebär även fullvärdigt medlemskap i En4Skåne+ som ger en fritt spel även på Söderslätts GK, Trelleborgs GK, Tegelberga GK samt Bedinge GK.

Årsavgift "En4Skåne+" 2018

I avgifterna ingår även fri tillgång till korthålsbanan, våra övningsområden samt vår inomhusanläggning för träning under lågsäsong.

Kategori Avgift      
Alla dagar, senior 31 år - 6 500 kr      
Vardag, senior 31 år - 5 500 kr      
Yngre senior, 22-30 år född 88-96 2 800 kr      
Äldre junior, 16-21 år född 97-02 1 900 kr      
Yngre junior, 11-15 år född 03-07 1 200 kr      
Knatte, 0-10 år född 08 och senare 900 kr      
Bagskåp, övre 400 kr      
Bagskåp, undre 450 kr      
Elskåp 200 kr      

 

Greenfeemedlem på Vellinge Golfklubb med aktivt golf id, fritt spel på korthålsbanan samt tidningen Svensk Golf.

Kategori Avgift      
Greenfeemedlem* 1 495 kr      
Greenfeemedlem** 895 kr      

 *Ingår tre personliga greenfeebiljetter på Vellinge Golfklubb (2018) samt 100 kr rabatt på ordinarie greenfee
**Ingår det en personlig greenfeebiljett på Vellinge Golfklubb (2018) samt 50 kr rabatt på ordinarie greenfee.

Årsavgift i Vellinge Golfklubb

Kategori Avgift      
Alla dagar, senior 5 500 kr      
Nybörjare*** 1 800 kr      
Knatte, 0-10 år född 08 och senare 200 kr      

Greenfeemedlem (aktieägare)*

2 495 kr       
Greenfeemedlem (aktieägare)** 1 895 kr      

*Ingår tre personliga greenfeebiljetter på Vellinge Golfklubb (2018) samt 100 kr rabatt på ordinarie greenfee
**Ingår det en personlig greenfeebiljett på Vellinge Golfklubb (2018) samt 50 kr rabatt på ordinarie greenfee.
***nybörjarmedlemskap som introduktion för de som tagit grönt kort på Vellinge GK för att kunna komma igång med golfspelandet, medlemskapet gäller under ett kalenderår.

Aktier
För den som är Senior alla dagar eller vardagsmedlem i "En4Skåne" fordras att denna innehar en aktie. Klubben har hembud vilket innebär att om man vill sälja sin aktie måste detta anmälas.

Går man in som medlem under 2018 behövs ingen aktie utan denne efterskänks av klubben inför 2019 om man väljer att stanna kvar.

En 4 Skåne+
Det medlemskap man har i Vellinge GK gäller även på de andra "En 4 Skåne"  banorna; Tegelberga GK, Trelleborgs GK, Söderslätts GK och Bedinge GK.

Aktier 
Om du är intresserad att köpa/sälja en aktie kontakta kansliet på tel 040-44 32 55 alternativ maila på info@vellingegk.se Tänk på att vid försäljning av aktie skall detta anmälas till Vellinge GK då denna har hembud.

Autogiro
Vill du dela upp årsavgiften erbjuder vi delbetalning via autogiro. Kontaka kansliet för mer info.