Medlemskap

En4Skåne samarbetet upphör 2019-12-31. Nytt avtal är tecknat där medlemskap i Vellinge GK även ger Er fritt spel på Trelleborgs GK under 2020. Avgifter för 2020 bestäms vid höstmöte 2019-10-14. För mera information kontakta kansliet. Bli medlem i Vellinge GK 2020 redan idag och spela fritt resten av hela 2019. ÅRETS AVGIFTER GÄLLER!!

Årsavgift "En4Skåne" 2019

Fullvärdigt medlemskap i Vellinge GK innebär även medlemskap i En4Skåne som ger en fritt spel även på Söderslätts GK, Trelleborgs GK samt Tegelberga GK.

I avgifterna ingår även fri tillgång till korthålsbanan, våra övningsområden samt vår inomhusanläggning för träning under lågsäsong.

Kategori Avgift      
Alla dagar, senior 31 år - 6 800 kr      
Vardag, senior 31 år - 5 800 kr      
Yngre senior, 22-30 år född 89-97 2 950 kr      
Äldre junior, 16-21 år född 98-03 2 000 kr      
Yngre junior, 11-15 år född 04-08 1 300 kr      
Knatte, 0-10 år född 09 och senare 1 000 kr      
Bagskåp, övre 400 kr      
Bagskåp, undre 450 kr      
Elskåp 200 kr      

 

Årsavgift endast Vellinge GK 2019

Kategori Avgift      
Alla dagar, senior 5 500 kr      
Alla dagar, senior 75+**** 4 000 kr      
Alla dagar, senior 90+***** 0 kr      
Nybörjare*** 2 000 kr      
Knatte, 0-10 år född 09 och senare 200 kr      

Greenfeemedlem (aktieägare)*

2 495 kr       
Greenfeemedlem (aktieägare)** 1 895 kr      

*Ingår tre personliga greenfeebiljetter på Vellinge Golfklubb (2019) samt 100 kr rabatt på ordinarie greenfee
**Ingår det en personlig greenfeebiljett på Vellinge Golfklubb (2019) samt 50 kr rabatt på ordinarie greenfee.
***Nybörjarmedlemskap som introduktion för de som tagit grönt kort på Vellinge GK för att kunna komma igång med golfspelandet, medlemskapet gäller under ett kalenderår.
**** Gäller för Er som är födda 1944 eller tidigare.
***** Gäller för Er födda 1929 eller tidigare (måste varit medlem i klubben minst 5 år).

Greenfeemedlem på Vellinge GK 2019
med aktivt golf id, fritt spel på korthålsbanan samt tidningen Svensk Golf.

Kategori Avgift      
Greenfeemedlem* 1 495 kr      
Greenfeemedlem** 895 kr      

 *Ingår tre personliga greenfeebiljetter på Vellinge Golfklubb (2019) samt 100 kr rabatt på ordinarie greenfee
**Ingår det en personlig greenfeebiljett på Vellinge Golfklubb (2019) samt 50 kr rabatt på ordinarie greenfee.

 

Aktier
För den som är Senior alla dagar eller vardagsmedlem i "En4Skåne" fordras att denna innehar en aktie. Klubben har hembud vilket innebär att om man vill sälja sin aktie måste detta anmälas.

Går man in som medlem under 2019 behövs ingen aktie utan denne efterskänks av klubben inför 2020 om man väljer att stanna kvar.

Om du är intresserad att köpa/sälja en aktie kontakta kansliet på tel 040-44 32 55 alternativ maila på info@vellingegk.se Tänk på att vid försäljning av aktie skall detta anmälas till Vellinge GK då denna har hembud.

En 4 Skåne+
Det medlemskap man har i Vellinge GK gäller även på de andra "En 4 Skåne"  banorna; Tegelberga GK, Trelleborgs GK och Söderslätts GK.

Autogiro

Vill du dela upp årsavgiften erbjuder vi delbetalning via autogiro. Kontaka kansliet för mer info.

Friskvårdsbidrag
Följ denna länken: http://www.vellingegk.se/sv/startsida/klubben/medlemskap/friskvarsbidraget

Detta gäller för medlemmarna i Vellinge GK
Medlemskapet är personligt och löper kalenderårsvis (1 jan – 31 dec) med automatisk kalenderårsvis förlängning om det inte sagts upp enligt stadgarna.