Allmänt om SeniorPlusGolfen i Vellinge GK

Alla damer 50+ och herrar 55+ ska känna sig välkomna och trivas i våra gemensamma aktiviteter.

Vi vill på ett naturligt sätt träffas, umgås och golfa tillsammans.

Våra aktiviteter ska stimulera till att fler medverkar och på så sätt förstärka vi-känslan i klubben.

Planerade aktiviteter 2022

  • Säsongsupptakt: uppstartsmöte torsdagen den 24 mars.
  • Seniorträffen: spelsäsong 7 april till 29 september.
  • Premiäromgång: torsdagen den 7 april
  • Eclectic: (spelas parallellt med seniorträffen)
  • Seniorträffen Special: juli (återkommer med datum)
  • Lagtävling Texas scramble: fredagen den 7 oktober
  • Säsongavslutning: fredagen den 7 oktober middag - prisutdelning.

Vi informerar löpande om våra aktiviteter via mail, klubbens hemsida och på klubbens anslagstavla.

Har Du frågor, synpunkter eller nya idéer är Du alltid välkommen att kontakta någon av oss i Seniorpluskommittén.

Verksamhetsplan Seniorpluskommitteén 2023

Allmänt om Seniorverksamheten
Vårt mål är att alla damer 50+ och herrar 55+ ska känna sig välkomna och trivas
i våra gemensamma aktiviteter.
Vi vill att våra aktiviteter ska stimulera till att fler medverkar och därigenom få
nya vänner och att vi tillsammans bidrar till att stärka klubbgemenskapen.
Våra aktiviteter på hemmaplan görs i samarbete med kansli och restaurang.
Vi verkar för att golfregler, golfvett och tävlingsbestämmelser följs.
Vi informerar om våra aktiviteter via mail, klubbens hemsida och på klubbens
anslagstavla.
För att uppnå våra mål kommer vi att genomföra följande aktiviteter.
Specifika mål 2023
• Kommittémöten
• Säsongsupptakt, vårmöte
• Seniorträffen (spelas varje vecka april - september)
• Finalspel – Lagtävling (kanonstart)
• Säsongsavslutning med middag och prisutdelning

Seniorpluskommittén

Kenneth Pikulik
Ordförande
Christer Nilsson
Robert Karlsson