Allmänt om SeniorPlusGolfen i Vellinge GK

Alla damer 50+ och herrar 55+ ska känna sig välkomna och trivas i våra gemensamma aktiviteter.

Vi vill på ett naturligt sätt träffas, umgås och golfa tillsammans.
Våra aktiviteter ska stimulera till att fler medverkar och på så sätt förstärka vi-känslan i klubben.

Planerade aktiviteter 2024:
Säsongsupptakt: uppstartsmöte tisdagen den 19 mars.
Seniorträffen: spelsäsong 5 april till 4 oktober.
Premiäromgång: fredagen den 5 april
Eclectic: (spelas parallellt med seniorträffen)
Seniorträffen Special: fredagen den 19 juli
Lagtävling Texas scramble: fredagen den 4 oktober
Säsongavslutning: fredagen den 4 oktober middag - prisutdelning.

Vi informerar löpande om våra aktiviteter via mail, klubbens hemsida, på klubbens anslagstavla och på vår Facebook-sida ” Vellinge GK, Seniorträffen”.

Har Du frågor, synpunkter eller nya idéer är Du alltid välkommen att kontakta någon av oss i
Seniorpluskommittén.

 

Verksamhetsplan Seniorpluskommitteén

Allmänt om Seniorverksamheten
Vårt mål är att alla damer 50+ och herrar 55+ ska känna sig välkomna och trivas i våra gemensamma aktiviteter.
Vi vill att våra aktiviteter ska stimulera till att fler medverkar och därigenom få nya vänner och att vi tillsammans bidrar till att stärka klubbgemenskapen.
Våra aktiviteter på hemmaplan görs i samarbete med kansli och restaurang.
Vi verkar för att golfregler, golfvett och tävlingsbestämmelser följs.
Vi informerar om våra aktiviteter via mail, klubbens hemsida och på klubbens anslagstavla och på vår Facebook-sida ” Vellinge GK, Seniorträffen”.
För att uppnå våra mål kommer vi att genomföra följande aktiviteter.
Specifika mål 2024
Kommittémöten
Säsongsupptakt, vårmöte
Seniorträffen (spelas i stort sett varje vecka april - september)
Finalspel – Lagtävling (kanonstart)
Säsongsavslutning med middag och prisutdelning

Seniorpluskommittén

Kenneth Pikulik
Ordförande
Christer Nilsson
Rigmor Nilsson
Bengt Sennö
Robert Karlsson