Korthålsbanan

Vår korthålsbana invigdes för spel våren 2016. Den är designad av Peter Chamberlain och består av 6 stycken hål med en längd mellan 35-91 meter.

PRISLISTA
Senior (21+) 100kr dagsavgift
Junior (0-21) 50kr dagsavgift

Då vi vill behålla den goda kvalitén på vår korthålsbana så uppskattar vi om man lagar sitt nedslagsmärke efter sig.