Golfbil

Medlem
Med läkarintyg: 200 kr
Utan läkarintyg: 300 kr.

Gäst
Med läkarintyg: 200 kr.
Utan läkarintyg: 450 kr.

10-kort för medlem med läkarintyg: 1800 kr

Bokning av golfbil – ring golfklubbens kansli på 040-44 32 55 eller mail, info@vellingegk.se

Två bilar finns tillgängliga för bokning via www.mingolf.se

Vi har fem golfbilar till uthyrning.
Vi följer "allmänna hyresvillkor för golfbilar" inom Svenska Golfförbundet.
Föraren skall uppvisa körkort innan bruk.
Priset ovan gäller för 18 hål.