Golfbil

Medlem
Med läkarintyg: 200 kr
Utan läkarintyg: 300 kr.

Gäst
Med läkarintyg: 250 kr.
Utan läkarintyg: 400 kr.

10-kort för medlem med läkarintyg: 1800 kr

Bokning av golfbil – ring golfklubbens kansli på 040-44 32 55 eller mail, info@vellingegk.se

Två bilar finns tillgängliga för bokning via www.mingolf.se

Vi har sju (7) golfbilar till uthyrning.
Vi följer "allmänna hyresvillkor för golfbilar" inom Svenska Golfförbundet.
Föraren skall uppvisa körkort innan bruk.
Priset ovan gäller för 18 hål.
Vid möjlighet och lågt bokningstryck kan det finnas möjligheten att boka golfbil för enbart 9 hål.
Vid förfrågan kontakta kansliet.