Styrelse och valberedning

Styrelse

Håcan Norell
Håcan Norell
Styrelseordförande
Samuel Ljungholm
Samuel Ljungholm
Styrelseledamot
Ulf Rödholm
Ulf Rödholm
Styrelseled./sekreterare
Kim Looft
Kim Looft
Styrelseledamot
Lena Rosell
Lena Rosell
Styrelseledamot
Anita Larsson
Anita Larsson
Styrelseledamot
Susann Ahlcrona
Susann Ahlcrona
Styrelseledamot
Johnny Fiskbaek
Johnny Fiskbaek
Styrelseledamot
Email till styrelsen

Adjungerad

Carl-Henrik Thelin
Carl-Henrik Thelin
Klubbchef/VD
Per Johansson
Per Johansson
Camilla Väson
Camilla Väson
Stefan Borg
Stefan Borg
Course Manager

Valberedning

Monica Vallenback
Monica Vallenback
Ordförande
Sven-Olof Ohlsson
Sven-Olof Ohlsson