Styrelse och valberedning

Styrelse

Håcan Norell
Håcan Norell
Styrelseordförande
Magnus Lindberg
Magnus Lindberg
Vice ordförande
Patrik Remahl
Patrik Remahl
Styrelseled./sekreterare
Simo Vallenback
Simo Vallenback
Styrelseledamot
Anita Larsson
Anita Larsson
Styrelseledamot
Susann Ahlcrona
Susann Ahlcrona
Styrelseledamot
Johnny Fiskbaek
Johnny Fiskbaek
Styrelseledamot

Adjungerad

Carl-Henrik Thelin
Carl-Henrik Thelin
Klubbchef
Per Johansson
Per Johansson
Samuel Ljungholm
Samuel Ljungholm
Camilla Väson
Camilla Väson

Valberedning

Monica Vallenback
Monica Vallenback
Ordförande
Dennis Thelin
Dennis Thelin
Sven-Olof Ohlsson
Sven-Olof Ohlsson