Styrelse och valberedning

Styrelse

Håcan Norell
Håcan Norell
Styrelseordförande
Magnus Lindberg
Magnus Lindberg
Vice ordförande
Patrik Remahl
Patrik Remahl
Styrelseled./sekreterare
Simo Vallenback
Simo Vallenback
Styrelseledamot
Anita Larsson
Anita Larsson
Styrelseledamot
Susann Ahlcrona
Susann Ahlcrona
Styrelseledamot
Johnny Fiskbaek
Johnny Fiskbaek
Styrelseledamot
Email till styrelsen

Adjungerad

Carl-Henrik Thelin
Carl-Henrik Thelin
Klubbchef
Per Johansson
Per Johansson
Samuel Ljungholm
Samuel Ljungholm
Camilla Väson
Camilla Väson
Stefan Borg
Stefan Borg
Course Manager

Valberedning

Monica Vallenback
Monica Vallenback
Ordförande
Dennis Thelin
Dennis Thelin
Sven-Olof Ohlsson
Sven-Olof Ohlsson