Ordningsföreskrifter

Banpersonal

Banpersonal har alltid företräde på banan. Spelare måste invänta klartecken från banpersonal som befinner sig i spelfältet, för att få slå sitt slag. Provsvinga inte mot banpersonal eller spelare under tiden du väntar.

Säkerhet för alla
Slå aldrig om det finns risk för att utsätta någon för fara. Spela inte om du inte kan se nedslagsområdet vid dimma. Förvissa dig om att det inte finns någon som befinner sig i bollens landningsområde vid ”blinda” hål. Det är absolut förbjudet att spela in på green om flaggan ligger ner.

Åtgärder vid farligt spel
Uppträd lugnt och brusa inte upp. Presentera dig med för- och efternamn. Förklara för spelaren att du anser att han/hon inte har följt bestämmelserna vad beträffar bansäkerheten. Förklara att det är din skyldighet att lämna en anmälan till styrelsen. Notera namn och klubbtillhörighet.

Långsamt spel
En grupp ska, då det genom långsamt spel skapats ett tomt framförvarande hål, släppa igenom efterföljande grupp. Vid långsamt spel kan golfvärd uppmana spelare att spela snabbare, att släppa igenom, att plocka upp bollen och gå till nästa hål eller att helt avbryta ronden.

Genomsläpp vid letande
En grupp som letar efter en förlorad boll ska senast efter tre minuter släppa igenom efterföljande grupp. Letandet får inte överstiga tre minuter per eftersökt boll.

Krattning av bunker
Det är obligatoriskt att kratta efter sig efter spel i bunker. Hela bunkerkrattan placeras därefter i bunkern med tänderna i spelriktningen.

Laga ditt nedslagsmärke
Det är obligatoriskt att laga ditt nedslagsmärke på green! Laga gärna ett till när du ändå är igång.

Lägg tillbaka torv
Uppslagen torv på spelfältet ska återplaceras och trampas till.

Hundar är tillåtna på banan
Ta gärna med hunden under sällskapsrundan, men den ska vara kopplad. Glöm inte att plocka upp efter hunden! 

Barnvagn
Barn i barnvagn får på egen risk medföras på banan.

Golfvagn, golfbil och golfmoped
Av säkerhetsskäl och för att minska slitaget på utsatta delar av banan, är det inte tillåtet att dra golfvagn eller att köra med golfbil/golfmoped mellan green och greenbunker, eller mellan green och vattenhinder någonstans på hela banan.