Medlemskap

Våra medlemskap och årsavgifter 2024


Medlemskap inklusive spel på Trelleborgs GK

ALLA DAGAR

Obegränsat spel på Vellinge GK samt Trelleborgs GK.

Senior 37 år -

7600 kr/kalenderår

Född 1987 eller tidigare

 •   Aktivt golfid
 •   Spel alla dagar på Vellinge GK
 •   Spel alla dagar på Trelleborgs GK
 •   Fri tillgång till korthålsbanan
 •   Fri tillgång till träningsloft
 •   Tillgång till våra övningsområden
 •   Sydpoolen ingår
 •   Tillgång till vänskapsklubbar
Bli medlem

Senior 31-36 år

5600 kr/kalenderår

Född 1988-1993

 •   Aktivt golfid
 •   Spel alla dagar på Vellinge GK
 •   Spel alla dagar på Trelleborgs GK
 •   Fri tillgång till korthålsbanan
 •   Fri tillgång till träningsloft
 •   Tillgång till våra övningsområden
 •   Sydpoolen ingår
 •   Tillgång till vänskapsklubbar
Bli medlem

Senior 26-30 år

4600 kr/kalenderår

Född 1994-1998

 •   Aktivt golfid
 •   Spel alla dagar på Vellinge GK
 •   Spel alla dagar på Trelleborgs GK
 •   Fri tillgång till korthålsbanan
 •   Fri tillgång till träningsloft
 •   Tillgång till våra övningsområden
 •   Sydpoolen ingår
 •   Tillgång till vänskapsklubbar
Bli medlem

Senior 22-25 år

4300 kr/kalenderår

Född 1999-2002

 •   Aktivt golfid
 •   Spel alla dagar på Vellinge GK
 •   Spel alla dagar på Trelleborgs GK
 •   Fri tillgång till korthålsbanan
 •   Fri tillgång till träningsloft
 •   Tillgång till våra övningsområden
 •   Sydpoolen ingår
 •   Tillgång till vänskapsklubbar
Bli medlem

Junior, 16-21 år

2300 kr/kalenderår

Född 2003-2008

 •   Aktivt golfid
 •   Spel alla dagar på Vellinge GK
 •   Spel alla dagar på Trelleborgs GK
 •   Fri tillgång till korthålsbanan
 •   Fri tillgång till träningsloft
 •   Tillgång till våra övningsområden
 •   Sydpoolen ingår
 •   Tillgång till vänskapsklubbar
Bli medlem

Junior, 11-15 år

1800 kr/kalenderår

Född 2009-2013

 •   Aktivt golfid
 •   Spel alla dagar på Vellinge GK
 •   Spel alla dagar på Trelleborgs GK
 •   Fri tillgång till korthålsbanan
 •   Fri tillgång till träningsloft
 •   Tillgång till våra övningsområden
 •   Sydpoolen ingår
 •   Tillgång till vänskapsklubbar
Bli medlem

Knatte, 0-10 år

1300 kr/kalenderår

Född 2014 eller senare

 •   Aktivt golfid
 •   Spel alla dagar på Vellinge GK
 •   Spel alla dagar på Trelleborgs GK
 •   Fri tillgång till korthålsbanan
 •   Fri tillgång till träningsloft
 •   Tillgång till våra övningsområden
 •   Sydpoolen ingår
 •   Tillgång till vänskapsklubbar
Bli medlem

Övriga medlemskap inkl spel på Trelleborgs GK

Senior vardag

6600 kr/kalenderår

Spel endast på vardagar
Född 1987 eller tidigare

 •   Aktivt golfid
 •   Spel vardagar på Vellinge GK
 •   Spel vardagar på Trelleborgs GK
 •   Fri tillgång till korthålsbanan
 •   Fri tillgång till träningsloft
 •   Tillgång till våra övningsområden
 •   Sydpoolen ingår
 •   Tillgång till vänskapsklubbar
Bli medlem

Familj

15800 kr/kalenderår

Två fullvärdiga seniorer med samma hemadress, samt obegränsat antal juniorer.

 •   Aktivt golfid
 •   Spel alla dagar på Vellinge GK
 •   Spel alla dagar på Trelleborgs GK
 •   Fri tillgång till korthålsbanan
 •   Fri tillgång till träningsloft
 •   Tillgång till våra övningsområden
 •   Sydpoolen ingår
 •   Tillgång till vänskapsklubbar
Bli medlem

Morgon & kväll

4100 kr/kalenderår

FULLT FÖR 2024! Endast kö till 2025.
Ett medlemskap som är perfekt för dig som gillar tidiga morgonrundor samt eftermiddag och kvällsgolf. Max antal 30 medlemskap.

 •   Aktivt golfid
 •   Spel alla dagar på Vellinge GK
 •   Spel alla dagar på Trelleborgs GK
 •   Bokningsbar innan kl 07.00 eller efter kl 15.00
 •   Fri tillgång till korthålsbanan
 •   Fri tillgång till träningsloft
 •   Tillgång till våra övningsområden
 •   Sydpoolen ingår
 •   Perioden 1/10 - 31/3 fritt spel hela dagen
Bli medlem

Eftermiddag

5100 kr/kalenderår

Ett medlemskap för dig som nöjer sig med spel enbart efter lunch och senare.

Max antal 30 medlemskap.

 •   Aktivt golfid
 •   Spel alla dagar på Vellinge GK
 •   Spel alla dagar på Trelleborgs GK
 •   Bokningsbar enbart efter kl 13.00
 •   Fri tillgång till korthålsbanan
 •   Fri tillgång till träningsloft
 •   Tillgång till våra övningsområden
 •   Sydpoolen ingår
Bli medlem

Medlemskap med spel endast på Vellinge GK

ALLA DAGAR

 

Senior

7100 kr/kalenderår

.

 •   Aktivt golfid
 •   Spel alla dagar på Vellinge GK
 •   Fri tillgång till korthålsbanan
 •   Fri tillgång till träningsloft
 •   Tillgång till våra övningsområden
 •   Sydpoolen ingår
 •   Tillgång till vänskapsklubbar
Bli medlem

Senior 75+

6100 kr/kalenderår

Född 1949 eller tidigare

 •   Aktivt golfid
 •   Spel alla dagar på Vellinge GK
 •   Fri tillgång till korthålsbanan
 •   Fri tillgång till träningsloft
 •   Tillgång till våra övningsområden
 •   Sydpoolen ingår
 •   Tillgång till vänskapsklubbar
Bli medlem

Senior 90+

0 kr/kalenderår

Född 1934 eller tidigare (måste varit medlem i klubben minst 5 år)

 •   Aktivt golfid
 •   Spel alla dagar på Vellinge GK
 •   Fri tillgång till korthålsbanan
 •   Fri tillgång till träningsloft
 •   Tillgång till våra övningsområden
 •   Sydpoolen ingår
 •   Tillgång till vänskapsklubbar
Bli medlem

Nybörjare

2600 kr/kalenderår

Nybörjarmedlemskap som introduktion för de som tagit grönt kort på Vellinge GK för att kunna komma igång med golfspelandet, medlemskapet gäller under ett kalenderår.

 •   Aktivt golfid
 •   Spel alla dagar på Vellinge GK
 •   Fri tillgång till korthålsbanan
 •   Fri tillgång till träningsloft
 •   Tillgång till våra övningsområden
Bli medlem

Knatte, 0-10 år

300 kr/kalenderår

Född 2014 och senare

 •   Aktivt golfid
 •   Spel alla dagar på Vellinge GK
 •   Fri tillgång till korthålsbanan
 •   Fri tillgång till träningsloft
 •   Tillgång till våra övningsområden
Bli medlem

Greenfeemedlem på Vellinge GK

.

Greenfeemedlem

1995 kr/år

 •   Aktivt golfid
 •   Fri tillgång till korthålsbanan
 •   Tillgång till våra övningsområden
 •   Fyra (4) ronder 2024 på Vellinge GK
 •   100 kr rabatt på ordinarie greenfee
Bli medlem

Greenfeemedlem

995 kr/år

 •   Aktivt golfid
 •   Fri tillgång till korthålsbanan
 •   Tillgång till våra övningsområden
 •   En (1) rond 2024 på Vellinge GK
 •   100 kr rabatt på ordinarie greenfee
Bli medlem

Skåp
Bagskåp, övre - 450 kr
Bagskåp, undre - 500 kr
Elskåp (för laddning av batteri till elvagn) - 200 kr

Vänskapsklubbar 2024
Fullvärdiga medlemmar i Vellinge Golfklubb kan spela på Tegelberga GK, Bedinge GK, Söderslätts GK samt Trelleborgs GK alla dagar i veckan efter klockan 13.00 för enbart 300 kronor. (gäller ej greenfeemedlemskap). Gällande vardagsmedlemmar så gäller utbytet enbart på vardagar. För Er som har medlemskap inklusive Trelleborgs GK så är det fortsatt fritt spel där enligt dessa förutsättningarna.

Aktier
För den som är fullvärdig seniormedlem född 1993 eller tidigare fordras att denna innehar en aktie. Klubben har hembud vilket innebär att om man vill sälja sin aktie måste detta anmälas.

Går man in som medlem under 2024 behövs ingen aktie utan denne efterskänks av klubben inför 2025 om man väljer att stanna kvar.

Om du är intresserad att köpa/sälja en aktie kontakta kansliet på telefon 040-44 32 55 alternativ maila på info@vellingegk.se. Tänk på att vid försäljning av aktie skall detta anmälas till Vellinge GK då denna har hembud.

Medlemskap inklusive Trelleborgs GK
Det medlemskap man har i Vellinge GK gäller även på Trelleborgs GK.

Autogiro
Vill du dela upp årsavgiften erbjuder vi delbetalning via autogiro. Kontakta kansliet för mer info.

Friskvårdsbidrag
Årsavgiften består av en spelavgift och en medlemsavgift (medlemsavgiften 500 kr senior/250 kr junior är inte avdragsgill).
Även greenfee och träningsavgifter är avdragsgilla för friskvård om din arbetsgivare ger dig den möjligheten.  
Kvitto på "Min Golf",  faktura (inklusive kontoutdrag på betalning från din bank) eller kassakvitto om du betalt på plats här på klubben gäller som underlag för friskvård. För frågor gällande friskvårdsbidrag kontakta klubben.

Detta gäller för medlemmarna i Vellinge GK
Medlemskapet är personligt och löper kalenderårsvis (1 jan – 31 dec) med automatisk kalenderårsvis förlängning om det inte sagts upp enligt stadgarna.

Utträde och ändring av medlemskap
Medlem som önskar utträda ur klubben eller förändra sin medlemskategori, ska skriftligen anmäla detta via brev eller mail info@vellingegk.se senast den 15 december under löpande kalenderår samt meddela fr.o.m. vilket datum utträdet skall gälla.

Vid för sent inkommen anmälan om utträde eller ändring av medlemskategori debiteras full avgift utifrån gällande medlemskap. 

Om särskilda skäl föreligger kan styrelsen efter skriftlig begäran från medlem bevilja betalningsanstånd förutsatt att en sådan begäran inkommit före påminnelsetidens utgång

Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben skall anmodas att göra det inom 30 dagar efter skriftlig anmaning därom. Vid utebliven betalning överlämnas fordran till inkasso.