Course manager Stefan Borg informerar

Publicerat: 2024-02-07 - 13:56 - Skrivet av Calle Thelin

Vi går mot ljusare tider och vi har en ny golfsäsong framför oss. Vi är många som önskar att golfsäsongen snart kan starta på riktigt. Den viktigaste delen i en golfklubb är golfbanan och här kommer lite information om golfbanan från vår Course Manager Stefan Borg.

Arbeten under tiden november - januari
- Under vintermånaderna har det varit vanligt underhållsarbete på våra maskiner, så att de är i fint skick inför säsongen. För banpersonalen handlar det mest om olika
inne jobb. Vi har t.ex. sett över banutrustningen, fixat tee markeringarna och gjort olika målningsarbeten. Tisdagsgänget har hjälpt oss med att måla pinnar som ska vara på banan och de har också rensat på en del hål vid bangränsen.

Status på banan
- Att vi har fått mycket nederbörd de senaste månaderna har vi alla kunnat konstatera. Det är dubbelt så mycket vatten på banan i år jämfört med förra året. Allt regnade gör att det kommer mycket dagvatten från Västra Ingelstad och det påverkar också mängden vatten på banan.
- Vi håller hela tiden på att pumpa ut vatten till bäcken och vi planerar att ta in en stor dieselpump som är ännu effektivare när det gäller att pumpa bort vatten.
- Greenerna ser bra ut och har hittills klarat vintern bra. Vårt förberedande arbete, som vi gjorde efter förra säsongen, har gett resultat. Nu hoppas jag på ett gynnsamt vårväder så att vi kan tillåta spel mot ordinarie greener. Vi kan inte nu svara på frågan om när vi kan öppna ordinarie greener. Håll utkik på hemsidan för aktuell information.

Planerade arbeten den närmaste tiden
- Vi kommer snart att starta arbetet med att torva av tees på hål 2 och 6. Därefter planar vi till marken och lägger på nytt gräs.
- Tee 50 på hål 11 kommer att flyttas fram. Platsen är bestämd och snart kommer arbetet att starta.
- Bunkrarna kommer vi att gå igenom löpande inför säsongstarten men banan måste först klara av att vi kör ut med traktorer och andra maskiner.
- När säsongstarten närmar sig kommer vi att köra ut alla banmarkeringar och placera dem på banan.
- På bansidan kommer vi nu att vara fyra heltidsanställda. Under tiden1/4 – 31/10 har vi en säsongsanställd och på sommaren tar vi in två sommarjobbare.
- Nu hoppas jag att vi får torrare väder och plusgrader. Efter regn kommer solsken, avslutar Stefan med att säga.

Vid pennan,
Ulf Rödholm
Anläggningskommittén