Laga Era nedslagsmärken

Publicerat: 2023-04-11 - 13:02 - Skrivet av Calle Thelin

Jag spelade ett varv på vår korthålsbana idag och blev riktigt bedrövad. Varje green uppvisade 25-30 olagade nedslagsmärken! Jag fick till och med påtala för en herre som spelade på 3 bollar att han skulle laga sina nedslagsmärken, han verkade inte ha någon greenlagare! Jag borde naturligtvis ha visat honom av banan men ville inte bråka.

Jag vet att vår Course Manager har ambitionen att göra greenerna på korthålsbanan minst lika bra som på stora banan. Om han ska lyckas med det måste vi medlemmar hjälpa till genom att laga våra nedslagsmärken, gärna några fler om vi skulle se några. Hur ska klubben få våra medlemmar att förstå vikten av att laga nedslagsmärken? Behövs det stora skyltar som informerar om detta? Ska vi göra en särskild informationskampanj?

Jag har varit med och bildat vår klubb och dessutom lett arbetet att anlägga korthålsbanan. Jag vet att förutsättningarna att vi ska kunna ha bra greener på korthålsbanan finns om bara vi golfare gör vårt jobb. Måste vi börja bestraffa personer som inte lagar sina nedslagsmärken? Trots allt innebär deras nonchalans onödiga extra kostnader för vår klubb. Jag har stort förtroende för vår Course Manager Stefan Borg men då många spelare motarbetar honom genom att nonchalera sina nedslagsmärken har han en hart när omöjlig uppgift att få ordning på korthålsbanegreenerna.

Golfhälsningar från en bedrövad gammal initiativtagare

Lars-Olof Hartzén