Möte med klubbchefen Calle Thelin

Publicerat: 2024-01-25 - 11:05 - Skrivet av Calle Thelin

Jag har pratat med Vellinge Golfklubbs klubbchef Calle Thelin om läget i föreningen inför golfåret 2024. När vi träffades på golfklubben hade han precis varit ute och inspekterat banan tillsammans med Course Manager Stefan Borg. - Banan har klarat sig förhållandevis bra. Greenerna ser bra ut med tanke på vintervädret som vi har haft den senaste tiden. Vi kunde också se att dräneringen på många ställen fungerar och att vattnet håller på att rinna undan. Banpersonalen kommer också att pumpa ut vatten, som finns på vissa fairways, till bäcken, berättar Calle.

Förra säsongen

- Golfklubben hade ett bra år 2023 och efter tre år med minusresultat kunde vi på höstmötet presentera att klubben förra året gjorde ett plusresultat. Vi kunde under 2023 t.ex. minska våra energikostnader och göra billigare inköp av gödning. Antalet medlemmar är stabilt och vi har hittat rätt nivå på antalet för att behålla tillgängligheten på banan.

- Vi hade många greenfeegäster och det indikerar att banan var bra och lockar många besökare. Från gästerna fick vi många goda vitsord om besöket på vår golfklubb och det är trevligt att höra.

- Det var också glädjande att juniorerna utvecklades och hade framgångar. Vi fortsätter att satsa på dem och det är klubbens framtid.

- Jag vill också ge banpersonalen en stor eloge för deras arbete med att presentera en bana i bra skick. De är inte så många i personalstyrkan och det var flera vädermässiga utmaningar under förra året.

Bättre spelupplevelse

På höstmötet i november presenterade ordförande Håcan Norell projektet ”Bättre spelupplevelse”. En grupp bestående av en bankonsulent från golfförbundet och ett antal medlemmar gick igenom några hål på banan med utgångspunkten att förbättra spelupplevelsen.

- Baserat på utvärderingen av projektet kommer vi redan i år att göra några förändringar på banan. Vi kommer t.ex. att göra en ny tee 50 på hål 11 och vissa klipplinjer på fairways kommer att ändras. Ex antal bunkrar kommer också att ses över när tillfälle ges. Klubben har som ambition att inom en snar framtid göra en ”Masterplan” för hela anläggningen, säger Calle.

Kommande planer

- Det är några små saker att fixa på innergården nu under våren innan allt är klart. Efter säsongen har toaletterna i entrén renoverats och är nu mycket fräscha.

I ett nyhetsbrev från klubben har ni säkert sett att vi planerar att utveckla och bygga om vårt klubbhus och då bland annat skapa ett större gemensamhetsutrymme. Vi kommer kontinuerligt i nyhetsbrev att informera om planeringen av ombyggnaden och även ta upp detta på kommande årsmöte.

Samarbeten med andra klubbar

- Samarbetet med Trelleborgs GK fortsätter som vanligt och sedan har vi greenfeesamarbeten med ett antal vänklubbar. Vår förhoppning är att vi inom kort ska kunna presentera ytterligare samarbeten. Håll utkik efter detta i våra nyhetsbrev.

Sponsorer

- Nätverket med våra sponsorer/samarbetspartners fortsätter att växa och det är jättekul. Det här satsar vi på och vi vill gärna att ännu fler vill vara med i vårt nätverk. Ta kontakt med klubben om ditt företag, oavsett storlek, är intresserad av att ingå i nätverket med våra övriga partners.

Shopen/Receptionen

- Vi har sett över öppettiderna för receptionen/shopen och under högsäsongen kommer vi att förlänga öppettiderna. Information om detta kommer senare under våren. Precis som tidigare är det Anita och Yvonne sköter som bemanningen och ibland rycker Camilla och jag in.

- Inom kort kommer shopen att fyllas på med nya produkter, så att ni kan göra nödvändiga inköp under säsongen. En nyhet i år är att all klubbförsäljning/custom fitting, kommer att skötas av vår tränare Daniel Lindgren.

Kommittéerna

- Våra kommittéer håller på för fullt med att planera inför säsongstarten. Håll utkik i våra nyhetsbrev när de olika sakerna är på plats.
Kommittéerna gör ett mycket viktigt arbete för klubben och alla medlemmar. Det finns alltid plats för fler och tveka inte att höra av dig till kansliet om du är intresserad av att hjälpa till i en kommitté eller vara med i ”Tisdagsgänget”.

Restaurangen

- Nu har restaurangen öppnat för säsongen och de serverar lunch varje vardag. Nicole Nylén är ny delägare tillsammans med Louise Granborg och de rivstartar med en After Work fredagen den 26 januari.  

Träningsloftet

- Om ni vill förbereda er inför säsongen så är vårt nyrenoverade träningsloft öppet för alla medlemmar alla dagar i veckan. Ta kontakt med receptionen för att få koden till dörren.

- Nu ser jag framemot en bra golfsäsong och att snart få se er på golfklubben. Vi får hoppas på en tidig vår. Aktuell banstatus och annan information finns alltid på vår hemsida.
Hör gärna av er till info@vellingegk.se om ni har några frågor eller idéer, avslutar klubbchef Calle Thelin med att säga.

Vid pennan,
Ulf Rödholm