Rapport Bolagsstämma-Årsmöte 2024-03-21

Publicerat: 2024-03-22 - 10:26 - Skrivet av Calle Thelin

När Vellinge Golfklubb samt Toftadals Golf AB höll ordinarie årsmöte samt ordinarie bolagsstämma på måndagskvällen närvarade totalt 35 stycken medlemmar.

Mötet var en lugn historia där Klubbchef/VD Calle Thelin presenterade resultatet för klubben och bolaget som hamnade på + 179.000kr för verksamhetsåret 2023. Det valdes även in nya medlemmar i styrelsen. Det blev omval för Håcan Norell som ordförande som nu går in på sitt tredje år på den posten i verksamheten. I övrigt valdes enligt nedan.

Styrelseledamöter (2 år) 
Samuel Ljungholm (nyval)
Kim Looft (nyval)
Lena Rosell (nyval)
Ulf Rödholm (nyval)

Följande ledamöter är valda ytterligare ett verksamhetsår. 
Anita Larsson 
Johnny Fiskbaeck 
Susann Ahlcrona

Vi tackar därmed Simo Vallenback, Patrik Remahl samt Magnus Lindberg för deras engagemang under sin tid i styrelsen som avgående ledamöter.

Till valberedning valdes, Monica Vallenback och Sven-Olof Ohlsson

Under övriga frågor diskuterades bland annat ombyggnationen av klubbhuset och flytten av omklädningsrummen som påbörjas inom kort.  Det informerades även om klubbens planer gällande drivingrangen och våra övningsområden. Detta mottogs väldigt positivt och är någonting vi kommer att informera mera om inom kort.