Lokala regler 2022

LOKALA REGLER OCH TÄVLINGSVILLKOR 2022 FÖR VELLINGE GOLFKLUBB
Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande
Lokala regler och Tävlingsvillkor:
LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER
Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset och på hemsidan.
Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en
enskild tävling.
PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).
1. Out of bounds (Regel 18.2)
1. En boll som blir liggande bortom den allmänna väg som går genom banan är out of bounds även om
den blir liggande på en annan del av banan som är innanför banans gräns på andra hål.
2. Pliktområden (Regel 17)
Om en boll är i pliktområdet på hål 11 och 13 framför green, kan som ett extra alternativ spelaren välja
att droppa en boll i droppzonen. Droppzonen är ett lättnadsområde enligt Regel 14.3.
3. Green (Regel 13)
Begränsningar när en boll måste spelas om efter slag från green.
1. Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
• spelaren,
• klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
• ett djur definierat som ett löst naturföremål (t ex maskar, insekter och liknande djur som lätt kan
tas bort)
räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.
4. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
a) Boll som träffar kraftledning
Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet
räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs,( se
Regel 14.6 för vad som skall göras).
5. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
a) Mark under arbete
1. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
2. Palissaden på hål 12 och 13 är oflyttbart tillverkat föremål. Lättnad får tas enligt Regel 16.1a.
3. Områden definierade av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som skall behandlas som mark
under arbete.
4 Unga träd identifierade av stödpinne är spelförbudszoner.
Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel16.1f.
5. Vit eller gul spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
6. Begränsningar i att använda speciell utrustning
a) Förbjuden användning av motoriserad förflyttning
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat
transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av tävlingsledningen.
En spelare som ska spela eller har spelat med plikt av slag och distans har alltid rätt att åka med
motoriserat transportmedel.
UNDANTAG: Deltagare med tillstånd från sin hemmaklubb får använda transportmedel.
Plikt för brott mot den lokala regeln: Spelaren får den allmänna plikten för varje hål på vilket denna
lokala regel bryts. Om överträdelsen sker mellan två hål läggs plikten på nästa hål.
7. Förfarandet vid dåligt väder och avbrott i spelet
a) Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång signal. Alla andra
avbrott kommer att signaleras med tre korta signaler (upprepade gånger).
Återupptagande av spelet signaleras med två korta signaler (upprepade gånger). Plikt se Regel 5.7b.