Bokningsregler

Alla dagar tidbokning 06.00 - 21.00

Tidbokning medlemmar:
Helger är bokningsbara 14 dagar innan, ingen begränsning avseende helgfria vardagar.

Tidbokning gäster:
Helger och vardagar är bokningsbara 14 dagar före spel.

Bokning sker med fördel via Min Golf på  www.svenskgolf.se ,via Golfterminalen eller via telefon på 040 - 44 32 55

  • För gäster krävs officiellt hcp
  • Vid boknings skall samtligas Golf.id registreras

Önskar Ni boka in spel utanför dessa bokningsregler kontakta kansliet via telefon alternativt mail.

OBS! Man kan max ha 16 tider bokade i systemet samtidigt.

Optimering till fyrbollar
Kansli/reception har rätt att vid behov fylla upp till fyrbollar

No Show, hur fungerar det?

Vid spel på Vellinge Golfklubb gäller att du minst 1 timme i förväg ska avboka din starttid för att undvika vår s k ”No show-avgift”. Avbokar gör du antingen via Min Golf eller genom att ringa till (eller besöka) receptionen.
Har du varken checkat in på din starttid eller hört av dig till oss i förväg kan du debiteras en ”No Show-avgift” om 200 kr som vi fakturerar dig.

OBS! ”No show-avgiften” faktureras Dig alldeles oavsett om du är medlem eller gästspelar hos oss! OBS!

Syftet med policyn är att minimera problemet med att spelare bokar speltider vilka de sedan struntar i att boka av. På så sätt kan många fler golfare få tag på en starttid som de verkligen avser att nyttja!

Policy gällande förbokningar samt gruppbokningar

  • Vid deltagande i tävling eller gruppbokning, förbokning utanför ordinarie bokningsregler kan sponsorbrickor, greenfeebiljetter ej användas för betalning av greenfee.

Policy för introduktionskort

  • SGF:s och SkGF:s introduktionskort samt PGA, GAF och SGA kort kan nyttjas för besök på Vellinge Golfklubb i tjänste- och studiesyfte förutsatt att besöket anmälts minst en dag i förväg.
  • Vid deltagande i tävling eller företagsgolf/gruppbokning kan ovanstående kort ej användas för betalning av greenfee.
  • Möjlighet till spel för innehavare av korten gäller vid ett speltillfälle per säsong.
  • Besök anmäls i förväg till info@vellingegk.se.