Bokningsregler

Det är vår förhoppning att alla medlemmar och gäster har en positiv och trevlig upplevelse när dem besöker oss. Under innevarande säsong har vi kunnat notera ett ökat intresse från både medlemmar, gäster vilket resulterat i en ökning av antalet bokningar. Med hög beläggning på vår bana kommer också utmaningen att erbjuda hög tillgänglighet av starttider, samt upprätthålla bra speltempo. I syfte att erbjuda en god tillgänglighet, för både medlemmar och gäster, har vi tillsammans med Klubbens Styrelse sett över gällande bokningsregler.

Följande bokningsregler är fastställda och träder i kraft för nya bokningar fr.o.m. säsongsstarten 2021 och gäller tills annat beslutas.

Alla dagar tidbokning 06.00 - 21.00

Tidbokning medlemmar:
Helger är bokningsbara 21 dagar innan, ingen begränsning avseende helgfria vardagar.

Tidbokning gäster:
Helger och vardagar är bokningsbara 14 dagar före spel.

OBS! Max 6 (sex) samtidiga bokningar i systemet. Vill man boka mer än en starttid samma dag, kontakta kansliet.

Bokning sker med fördel via Min Golf på https://mingolf.golf.se/ via Golfterminalen eller via telefon på 040 - 44 32 55

 • Alla spelare i en inbokad boll skall vara identifierade vid bokningstillfället.
 • Viktigt att rätt personer står angivna under bokningen.

Önskar Ni boka in spel utanför dessa bokningsregler kontakta kansliet via telefon alternativt mail info@vellingegk.se

Förbokning

Gäster: På förfrågan. Skicka mail till info@vellingegk.se

Policy gällande förbokningar samt gruppbokningar

 • Vid deltagande i tävling eller gruppbokning, förbokning utanför ordinarie bokningsregler kan sponsorbrickor, introduktionskort  eller andra rabatter ej användas för betalning av greenfee. Observera att vi tar enbart ett förbokat "sällskap" per dag och detta bokas i mån av plats (först till kvarn).

Policy för introduktionskort

 • SGF:s och SkGF:s introduktionskort samt PGA, GAF och SGA kort kan nyttjas för besök på Vellinge Golfklubb i tjänste- och studiesyfte förutsatt att besöket anmälts minst en dag i förväg.
 • Vid deltagande i tävling eller företagsgolf/gruppbokning kan ovanstående kort ej användas för betalning av greenfee.
 • Möjlighet till spel för innehavare av korten gäller vid ett speltillfälle per säsong.
 • Besök anmäls i förväg till info@vellingegk.se.

Optimering till fyrbollar
Kansli/reception har rätt att vid behov fylla upp till fyrbollar

Ankomstregistrering
För att bekräfta ankomst av sin bokade starttid ska detta göras senast 20 minuter innan start.

No Show, hur fungerar det?

Vid spel på Vellinge Golfklubb gäller att du minst 1 timme i förväg ska avboka din starttid för att undvika vår s k ”No show-avgift”. Avbokar gör du antingen via Min Golf eller genom att ringa till (eller besöka) receptionen.
Har du varken checkat in på din starttid eller hört av dig till oss i förväg kan du debiteras en ”No Show-avgift” om 200 kr som vi fakturerar dig.

OBS! ”No show-avgiften” faktureras Dig alldeles oavsett om du är medlem eller gästspelar hos oss! OBS!

Syftet med policyn är att minimera problemet med att spelare bokar speltider vilka de sedan struntar i att boka av. På så sätt kan många fler golfare få tag på en starttid som de verkligen avser att nyttja!

Vid dimma
Vid begränsad sikt (dimma) råder generellt spelförbud, om du inte kan se landningsområdet. Gör dimman det omöjligt att spela är din starttid och rätt till spel, förverkad. Starttiden skjuts alltså inte fram då detta kan komma att påverka resterande bokningar under hela dagen. Givetvis gör vi vårt yttersta för att hitta en senare starttid för de tider som förloras, men detta är något vi inte kan garantera.

Vid frost
Då gräset riskerar att skadas så får frostvita greener inte beträdas. På banan gäller då spel mot bildäck tills dess att frosten släppt och gräset inte längre är vitt. Vänligen observera att greener som ligger i skugga är frostvita längre, och därför kan det vara okej att spela på vissa ordinarie greener men inte andra under samma runda.

Övrig information

 • Banarbetare har alltid företräde, invänta klartecken.
 • Laga alltid ditt nedslagsmärke efter dig.
 • Släpp igenom bollar som spelar snabbare än dig, alltså ha uppsikt bakåt.
 • Hund får medföras kopplad.
 • Barn i barnvagn får inte medföras på banan av spelare eller medföljande person.