Bokningsregler

Alla dagar tidbokning 06.00 - 21.00

Tidbokning medlemmar:
Helger är bokningsbara 14 dagar innan, ingen begränsning avseende helgfria vardagar.

Tidbokning gäster:
Helger och vardagar är bokningsbara 14 dagar före spel.

Bokning sker med fördel via Min Golf på  www.svenskgolf.se ,via Golfterminalen eller via telefon på 040 - 44 32 55

  • För gäster krävs officiellt hcp
  • Vid boknings skall samtligas Golf.id registreras

Önskar Ni boka in spel utanför dessa bokningsregler kontakta kansliet via telefon alternativt mail.

OBS! Man kan max ha 16 tider bokade i systemet samtidigt.

Optimering till fyrbollar
Kansli/reception har rätt att vid behov fylla upp till fyrbollar

Ankomstregistrering
För att bekräfta ankomst av sin bokade starttid ska detta göras senast 20 minuter innan start.

No Show, hur fungerar det?

Vid spel på Vellinge Golfklubb gäller att du minst 1 timme i förväg ska avboka din starttid för att undvika vår s k ”No show-avgift”. Avbokar gör du antingen via Min Golf eller genom att ringa till (eller besöka) receptionen.
Har du varken checkat in på din starttid eller hört av dig till oss i förväg kan du debiteras en ”No Show-avgift” om 200 kr som vi fakturerar dig.

OBS! ”No show-avgiften” faktureras Dig alldeles oavsett om du är medlem eller gästspelar hos oss! OBS!

Syftet med policyn är att minimera problemet med att spelare bokar speltider vilka de sedan struntar i att boka av. På så sätt kan många fler golfare få tag på en starttid som de verkligen avser att nyttja!

Policy gällande förbokningar samt gruppbokningar

  • Vid deltagande i tävling eller gruppbokning, förbokning utanför ordinarie bokningsregler kan sponsorbrickor, greenfeebiljetter ej användas för betalning av greenfee.

Policy för introduktionskort

  • SGF:s och SkGF:s introduktionskort samt PGA, GAF och SGA kort kan nyttjas för besök på Vellinge Golfklubb i tjänste- och studiesyfte förutsatt att besöket anmälts minst en dag i förväg.
  • Vid deltagande i tävling eller företagsgolf/gruppbokning kan ovanstående kort ej användas för betalning av greenfee.
  • Möjlighet till spel för innehavare av korten gäller vid ett speltillfälle per säsong.
  • Besök anmäls i förväg till info@vellingegk.se.