Medlemskap

Fullvärdigt medlemskap i Vellinge GK (En4Skåne) innebär även fritt spel på Trelleborgs GK.

Årsavgift "En4Skåne" 2020

Lös fullvärdigt medlemskap för 2021 redan nu och spela fritt resten av 2020. Årets pris gäller (gäller tom 2020-10-31) !!!!! Observera att kategorin baseras på Er ålder 2021.

Fullvärdigt medlemskap i Vellinge GK innebär även medlemskap i En4Skåne som ger en fritt spel även på Trelleborgs GK.
I avgifterna ingår även fri tillgång till korthålsbanan, våra övningsområden samt vår inomhusanläggning för träning under lågsäsong.

Kategori inklusive Trelleborgs GK Avgift      
Alla dagar, senior 37 år - 6 800 kr      
Vardag, senior 37 år - 5 800 kr      
Alla dagar, senior 31-36 år född 84-89 4 800 kr      
Yngre senior, 22-30 år född 90-98 2 950 kr      
Äldre junior, 16-21 år född 99-04 2 000 kr      
Yngre junior, 11-15 år född 05-09 1 300 kr      
Knatte, 0-10 år född 10 och senare 1 000 kr      
Bagskåp, övre 400 kr      
Bagskåp, undre 450 kr      
Elskåp 200 kr      

 

Årsavgift endast Vellinge GK 2020

Kategori Avgift      
Alla dagar, senior 5 800 kr      
Alla dagar, senior 75+** 4 000 kr      
Alla dagar, senior 90+*** 0 kr      
Nybörjare* 2 000 kr      
Knatte, 0-10 år född 10 och senare 200 kr      


*Nybörjarmedlemskap som introduktion för de som tagit grönt kort på Vellinge GK för att kunna komma igång med golfspelandet, medlemskapet gäller under ett kalenderår.
** Gäller för Er som är födda 1945 eller tidigare.
*** Gäller för Er födda 1930 eller tidigare (måste varit medlem i klubben minst 5 år).

Greenfeemedlem på Vellinge GK 2020
med aktivt golf id samt fritt spel på korthålsbanan.

Kategori Avgift      
Greenfeemedlem* 1 495 kr      
Greenfeemedlem** 895 kr      

 *Ingår tre ronder (dagsgreenfee) 2020 på Vellinge Golfklubb samt 100 kr rabatt på ordinarie greenfee.-
**Ingår en rond (dagsgreenfee) 2020 på Vellinge Golfklubb samt 100 kr rabatt på ordinarie greenfee.

 

Aktier
För den som är Senior alla dagar eller vardagsmedlem i "En4Skåne" fordras att denna innehar en aktie. Klubben har hembud vilket innebär att om man vill sälja sin aktie måste detta anmälas.

Går man in som medlem under 2020 behövs ingen aktie utan denne efterskänks av klubben inför 2021 om man väljer att stanna kvar.

Om du är intresserad att köpa/sälja en aktie kontakta kansliet på tel 040-44 32 55 alternativ maila på info@vellingegk.se Tänk på att vid försäljning av aktie skall detta anmälas till Vellinge GK då denna har hembud.

En 4 Skåne
Det medlemskap man har i Vellinge GK gäller även på Trelleborgs GK.

Autogiro
Vill du dela upp årsavgiften erbjuder vi delbetalning via autogiro. Kontaka kansliet för mer info.

Friskvårdsbidrag
Spelavgiften (ej medlemsavgift eller förbundsavgift) du betalar till klubben, greenfee och träningsavgifter är avdragsgilla för friskvårdsavdrag om din arbetsgivare ger dig den möjligheten. Din faktura (inklusive kontoutdrag från din bank) eller kassakvitto om du betalt via kassa är giltigt bevis.

Detta gäller för medlemmarna i Vellinge GK
Medlemskapet är personligt och löper kalenderårsvis (1 jan – 31 dec) med automatisk kalenderårsvis förlängning om det inte sagts upp enligt stadgarna.