Medlemskap

LÖS MEDLEMSKAP FÖR 2023 REDAN NU. SPELA FRITT RESTEN AV 2022. OBSERVERA ATT ERBJUDANDET GÄLLER FROM DEN 1/8 - 2022 Fullvärdigt medlemskap i Vellinge GK innebär obegränsat med spel på Vellinge Golfklubb. Man kan även uppgradera medlemskapet till att få tillgång till fritt spel på Trelleborgs GK.

Årsavgift inklusive Trelleborgs GK 2022

Detta medlemskap i Vellinge GK ger en utöver obegränsat med spel på Vellinge Golfklubb även fritt spel på Trelleborgs GK.
I dessa avgifterna ingår även fri tillgång till korthålsbanan, våra övningsområden samt vår inomhusanläggning (på loftet) för träning under lågsäsong.

Kategori inklusive Trelleborgs GK Avgift      
Alla dagar, senior 37 år - 6 950 kr      
Vardag, senior 37 år - 5 950 kr      
Alla dagar, senior 31-36 år född 86-91 4 950 kr      
Yngre senior, 22-30 år född 92-00 3 950 kr      
Äldre junior, 16-21 år född 01-06 2 100 kr      
Yngre junior, 11-15 år född 07-11 1 600 kr      
Knatte, 0-10 år född 12 och senare 1 100 kr      
Familjemedlemskap, 2 vuxna samt obegr antal juniorer
15 000 kr      
Bagskåp, övre 450 kr      
Bagskåp, undre 500 kr      
Elskåp 200 kr      

 

Årsavgift spel endast på Vellinge GK 2022
Innebär obegränsat med spel hela året.

Kategori Avgift      
Alla dagar, senior 6 500 kr      
Alla dagar, senior 75+** 5 500 kr      
Alla dagar, senior 90+*** 0 kr      
Nybörjare* 2 000 kr      
Knatte, 0-10 år född 12 och senare 300 kr      


*Nybörjarmedlemskap som introduktion för de som tagit grönt kort på Vellinge GK för att kunna komma igång med golfspelandet, medlemskapet gäller under ett kalenderår.
** Gäller för Er som är födda 1947 eller tidigare.
*** Gäller för Er födda 1932 eller tidigare (måste varit medlem i klubben minst 5 år).

Greenfeemedlem på Vellinge GK 2022
inkluderar även aktivt golf-id samt fritt spel på korthålsbanan under hela året.

Kategori Avgift      
Greenfeemedlem* 1 495 kr      
Greenfeemedlem** 895 kr      

 *Ingår tre ronder (dagsgreenfee) 2022 på Vellinge Golfklubb samt 100 kr rabatt på ordinarie greenfee.-
**Ingår en rond (dagsgreenfee) 2022 på Vellinge Golfklubb samt 100 kr rabatt på ordinarie greenfee.

Vänskapsklubb
Fullvärdiga medlemmar i Vellinge Golfklubb kan spela på Tegelberga GK alla dagar i veckan efter klockan 12.00 för enbart 275 kronor. (gäller ej greenfeemedlemskap).

Aktier
För den som är fullvärdig seniormedlem född 1991 eller tidigare fordras att denna innehar en aktie. Klubben har hembud vilket innebär att om man vill sälja sin aktie måste detta anmälas.

Går man in som medlem under 2022 behövs ingen aktie utan denne efterskänks av klubben inför 2023 om man väljer att stanna kvar.

Om du är intresserad att köpa/sälja en aktie kontakta kansliet på tel 040-44 32 55 alternativ maila på info@vellingegk.se Tänk på att vid försäljning av aktie skall detta anmälas till Vellinge GK då denna har hembud.

Medlemskap inklusive Trelleborgs GK
Det medlemskap man har i Vellinge GK gäller även på Trelleborgs GK. Under "Prime Time" klockan 08.30-11.30 alla dagar kan bokning enbart göras två (2) dagar innan spel för spel på Trelleborgs GK i övrigt gäller generella bokningsregler: https://www.vellingegk.se/sv/startsida/banan/tidbokningsregler

Autogiro
Vill du dela upp årsavgiften erbjuder vi delbetalning via autogiro. Kontaka kansliet för mer info.

Friskvårdsbidrag
Spelavgiften (ej medlemsavgift eller förbundsavgift) du betalar till klubben, greenfee och träningsavgifter är avdragsgilla för friskvårdsavdrag om din arbetsgivare ger dig den möjligheten. Din faktura (inklusive kontoutdrag från din bank) eller kassakvitto om du betalt via kassa är giltigt bevis.

Detta gäller för medlemmarna i Vellinge GK
Medlemskapet är personligt och löper kalenderårsvis (1 jan – 31 dec) med automatisk kalenderårsvis förlängning om det inte sagts upp enligt stadgarna.